Afişler

Hepad tarafından profesyonel ajanslara hazırlatılmış olan kampanya·görsellerini· oluşturmaktaki amacımız, sınırlı sayıdaki insana degil, milyonlarca kişiye ulaşabilmektir. Kampanya görsellerinin gerek·internet ortamında,· gerek· basılı· afiş, poster bilboard vb. çalışmalarda kullanımları için· ayrıca Hepad'tan· izin alınmasına gerek yoktur
Afişleri çalışmalarınızda kullanabilir, ilgili belediyelerle kullanımı için görüsebilir, medyada telif hakkı sıkıntınız olmadan verebilirsiniz.
Görsellerin büyük boyutlu baskı hallerini indirmek için afişin üzerine tıklayınız.