Gönüllülük Taahütnamesi

 

 1. Derneğin misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmaları gönüllü olarak sürdüreceğimi;
 2. Derneğin standart ve prosedürlerine aykırı taleplerimin değerlendirilmeyeceğini bildiğimi, bu konuda anlayış göstermeyi kabul ettiğimi;
 3. Dernek bünyesine bulunan çalışanlar, gönüllüler ve diğer tüm kişilerle olan ilişkilerimde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çalışma yürüteceğimi ve nefret söyleminde bulunmayacağımı;
 4. Derneğin kullandığı terminolojiyi benimseyip kullanacağımı, görev aldığım çalışmalarda süreklilik göstereceğimi, diğer etkinlik ve çalışmalara katılmaya gayret göstereceğimi, katılamadığım durumlar için bilgi vermeyi kabul ettiğimi;
 5. Dernek ile iletişimimin düzenli olması açısından kişisel bilgilerimde ortaya çıkabilecek değişiklikleri zamanında bildireceğimi ve bilgilerimi güncel tutacağımı;
 6. Çalışanlar ve gönüllülerle ilgili olarak ilişkilerimde uyum içinde olmaya özen göstereceğimi, ekip çalışmasına destek vereceğimi;
 7. Kültürel farklılıkları gözeterek tüm insanlar için rol model olma sorumluluğu taşıdığımı;
 8. Çalışmalarda karşılaştığım her türlü sorunla ilgili olarak öncelikle dernek yetkililerini haberdar etmeyi kabul ettiğimi;
 9. Çalışmalarda ve derneğe ait alanlarda herhangi bir siyasal parti, kurum, vb. adına etkinlik yapmaktan ve görüş bildirmekten kaçınacağımı, kişisel sorunlarımı derneğe taşımayacağımı;
 10. Etkinlikler sırasında içinde bulunduğum ya da tarafımca çekilen fotoğraf, video ile sair ses ve görüntü kaydının alınması ve bu görüntü ve ses kayıtlarının dernek tarafından kurumsal iletişim organlarında (internet sayfası, sosyal medya, bülten, dergi, vb.) yazılı basın, televizyon ve benzeri mecralar olmak üzere görsel ve yazılı basında süresiz olarak paylaşılmasına izin verdiğimi ve bu konuda başka bir talepte bulunmayacağımı;
 11. Derneğe, çalışanlara, üyelerine, gönüllülerine ve yararlanıcılarına ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine riayet edeceğimi; bu veri, bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, ses, vb.) sosyal medya, vb. mecralarda paylaşımı için veri sahiplerinden ve/veya dernekten izin alacağımı, açıkça izin alınmamış hiçbir veriyi kullanmayacağımı;
 12. Dernek ile ilgili tüm çalışmalarda kendi özgür iradem, rızam ve isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, bundan dolayı herhangi bir ücret ve bedel talep etmeyeceğimi, ortaya çıkabilecek bir kazadan dolayı her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu;

yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, uygulamak için gayret edeceğimi ve derneğe verdiğim tüm bilgilerin, tam, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.